Vuosipäivä

Kutakin korkeakoulua kannustetaan juhlistamaan päivää asianmukaisin anatomisin menoin. Hyviä vaihtoehtoja esimerkiksi teemaluennot ja tapahtumat anatomiaan liittyvinä.